Uncategorized

Pentru Mentori

Stimată Comunitate,

Comunitatea Evreiască din Republica Moldova cu sprijinul Agenției ONU pentru Refugiați în Republica Moldova (UNHCR) a inițiat proiectul pilot „Dialog Comunitar pentru Integrare”. Scopul proiectului este acordarea de suport persoanelor refugiate din Ucraina în procesul lor de integrare în viața socială, economică și culturală a Republicii Moldova.

Apel Deschis:

Suntem în căutarea unor persoane dedicate și empatice, interesate să devină mentori pentru femeile strămutate din Ucraina. Această inițiativă are ca scop oferirea sprijinului necesar pentru ca aceste femei să poată naviga cu succes în procesul lor de integrare în comunitatea locală.

Despre Programul de Mentorat:

Programul de mentorat este conceput pentru a crea conexiuni semnificative și de lungă durată între mentorii voluntari și femeile strămutate.

Scopul acestui program este să furnizeze ghidare, încurajare și sprijin esențial în procesul de adaptare la noul mediu și în depășirea obstacolelor pe care aceste femei le întâmpină.

Programul va debuta cu două sesiuni de instruire susținute de traineri specializați, conform unui curriculum elaborat pentru acest proiect. Aceste sesiuni vor asigura mentorilor cadrul necesar pentru a înțelege în profunzime obiectivele și direcțiile programului.

După această etapă inițială, vor urma 8 sesiuni individuale de lucru între mentori și beneficiari, oferindu-le oportunitatea de a dezvolta conexiuni personalizate, suport și ghidare. De asemenea, programul include 4 sesiuni de lucru comune, adunând toți mentorii și beneficiarele pentru a împărtăși experiențe și a crea o comunitate susținătoare. Menționăm că aceste 4 sesiuni vor fi coordonate de specialiști cu experiență, care au facilitat anterior sesiunile de instruire pentru mentori. Aceștia vor fi disponibili pentru a oferi suport suplimentar, în funcție de nevoile individuale sau circumstanțele specifice care pot apărea în timpul programului.

Proiectul va include activități în comunitate, care vor contribui la o integrare eficientă a beneficiarilor și membrilor familiilor acestora.

Așteptările față de mentori:

  • Empatie și înțelegere față de experiențele femeilor strămutate.
  • Abilități de comunicare eficientă.
  • Disponibilitate pentru a acorda timp pentru întâlniri și discuții care vor avea loc pe parcursul anului 2024.
  • Flexibilitate în adaptarea la nevoile individuale ale beneficiarilor.
  • Respect pentru diversitate și incluziune.

Cum puteți aplica:

Dacă sunteți interesat să deveniți mentor pentru femeile strămutate din Ucraina, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa help@jcm.md  până în data de 12 martie 2024. Includeți în mesaj o scurtă prezentare despre dumneavoastră, motivul pentru care doriți să fiți mentor și orice experiență relevantă pe care o aveți.

Pentru clarificări: Contactați Centrul de Ajutor Umanitar al Comunității Evreiești din Republica Moldova la adresa de email  help@jcm.md  sau la numărul de telefon +373 76055088

Уважаемое сообщество,

Еврейская Община Республики Молдова, совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Молдова (УВКБ ООН), запустило инновационный проект “Интеграция через диалог с сообществом”. Цель проекта – оказание поддержки временно перемещенным людям из Украины в их процессе интеграции в социальную, экономическую и культурную жизнь Республики Молдова.

!!! Мы ищем женщин, заинтересованных стать наставниками для беженок из Украины. Цель этой инициативы – предоставление необходимой поддержки, чтобы эти женщины могли успешно адаптироваться в местное сообщество.

О программе наставничества: Программа наставничества разработана для создания значимых и долгосрочных связей между наставниками – волонтерами и временно перемещенными женщинами из Украины.

Основная цель этой программы – Помощь от наставников, мотивация и необходимая поддержка в процессе адаптации к новой среде и преодоления конкретных преград, с которыми женщины сталкиваются.

Программа начнется с двух тренингов, проведенных опытными тренерами, в соответствии с заранее разработанной программой обучения. Сессии обеспечат наставникам, необходимые знания для полного понимания целей и направлений программы.

После этапа начального обучения последуют 8 индивидуальных рабочих сессий между наставниками и бенефициарами, предоставляя им возможность развивать личные контакты, поддержку и наставления . В том числе, программа включает 4 общие рабочие сессии для наставников и бенефициаров по обмену опытом и создания поддерживающего сообщества. Отметим, что эти 4 сессии будут скоординированы опытными специалистами, которые ранее проводили тренинги для наставников. Они будут направлены для предоставления дополнительной поддержки, в зависимости от индивидуальных потребностей или конкретных обстоятельств, которые могут возникнуть во время программы.

Проект будет включать в себя занятия в сообществе, которые поспособствуют эффективной интеграции бенефициаров и членов их семей.

Что мы ищем в наставниках:

• Эмпатия и понимание положения бенефициаров.

• Навыки эффективного общения.

• Готовность уделять время встречам и обсуждениям, которые будут проходить на протяжении всего 2024 года.

• Гибкость в адаптации к индивидуальным потребностям бенефициаров.

• Толерантность и вовлеченность.

Как подать заявку: Если вы заинтересованы стать наставником для временно перемещенных женщин из Украины, пожалуйста, отправьте нам электронное письмо по адресу help@jcm.md  до 12 марта 2024 года. Включите в сообщение краткое представление о себе, причину, по которой вы хотели бы стать наставником, и любой соответствующий опыт, который у вас есть.

Для большей информации: свяжитесь с Центром Гуманитарной Помощи Еврейской Общине Республики Молдова по адресу help@jcm.md  или по телефону +373 76055088.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.