Uncategorized

Pentru Mentees

Stimată Comunitate,

Comunitatea Evreiască din Republica Moldova cu sprijinul Agenției ONU pentru Refugiați în Republica Moldova (UNHCR) a inițiat proiectul inovator „Dialog Comunitar pentru Integrare”. Scopul proiectului este acordarea de suport persoanelor refugiate din Ucraina în procesul lor de integrare în viața socială, economică și culturală a Republicii Moldova.

Apel Deschis: Femeile din comunitatea ucraineană, care au sosit în ultimii doi ani în Republica Moldova sunt invitate să se înregistreze pentru programul de mentorat inițiat în acest scop. Acest program oferă sprijin, îndrumare, suport informațional și moral, având drept obiectiv facilitarea procesului de adaptare și consolidare a capacităților individuale prin stabilirea de conexiuni  în cadrul societății noastre.

Despre Programul de Mentorat:

Programul de mentorat este conceput pentru a crea conexiuni semnificative și de lungă durată între mentorii voluntari și femeile strămutate.

Scopul acestui program este să furnizeze ghidare, încurajare și sprijin esențial în procesul de adaptare la noul mediu și în depășirea obstacolelor pe care aceste femei le întâmpină.

Programul va debuta cu două sesiuni de instruire susținute de traineri specializați, conform unui curriculum elaborat pentru acest proiect. Aceste sesiuni vor asigura mentorilor cadrul necesar pentru a înțelege în profunzime obiectivele și direcțiile programului.

După această etapă inițială, vor urma 8 sesiuni individuale de lucru între mentori și beneficiari, oferindu-le oportunitatea de a dezvolta conexiuni personalizate, suport și ghidare. De asemenea, programul include 4 sesiuni de lucru comune, adunând toți mentorii și beneficiarele pentru a împărtăși experiențe și a crea o comunitate susținătoare. Menționăm că aceste 4 sesiuni vor fi coordonate de specialiști cu experiență, care au facilitat anterior sesiunile de instruire pentru mentori. Aceștia vor fi disponibili pentru a oferi suport suplimentar, în funcție de nevoile individuale sau circumstanțele specifice care pot apărea în timpul programului.

Proiectul va include activități în comunitate, care vor contribui la o integrare eficientă a beneficiarilor și membrilor familiilor acestora.

Așteptările față de beneficiari:

  • Dorință de a elabora și urma planuri individuale de integrare și creștere personală
  • Disponibilitate pentru a acorda timp pentru întâlniri și discuții care vor avea loc pe parcursul anului 2024.
  • Abilități de comunicare eficientă
  • Respect pentru diversitate și incluziune.

Cum puteți aplica:

Dacă sunteți interesat să deveniți beneficiari ai programului de mentorat, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa help@jcm.md  până în data de 12 martie 2024. Includeți în mesaj o scurtă prezentare despre dumneavoastră, motivul pentru care doriți să fiți beneficiar și orice experiență relevantă pe care o aveți.

Pentru clarificări: Contactați Centrul de Ajutor Umanitar al Comunității Evreiești din Republica Moldova la adresa help@jcm.md sau la numărul de telefon +373 76055088.

Уважаемое сообщество,

Еврейская Община Республики Молдова, совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Молдова (УВКБ ООН), запустило инновационный проект “Интеграция через диалог с сообществом”. Цель проекта – оказание поддержки временно перемещенным людям из Украины в их процессе интеграции в социальную, экономическую и культурную жизнь Республики Молдова.

!!! Женщины из Украины, прибывшие в Республику Молдова на протяжении последних  2 лет, или те, которые уже некоторое время находятся на территории нашей страны, но сталкиваются с трудностями в социальной интеграции, приглашаются зарегистрироваться для участия в программе наставничества, инициированной с этой целью. Эта программа предоставляет поддержку, руководство, информационную и моральную поддержку, с целью облегчения процесса адаптации и укрепления индивидуальных способностей путем установления связей в нашем обществе.

О программе наставничества: Программа наставничества разработана для создания значимых и долгосрочных связей между наставниками – волонтерами и временно перемещенными женщинами из Украины.

Основная цель этой программы – Помощь от наставников, мотивация и необходимая поддержка в процессе адаптации к новой среде и преодоления конкретных преград, с которыми женщины сталкиваются.

Программа начнется с двух сессий, проведенных опытными тренерами, в соответствии с заранее разработанной программой обучения. Сессии обеспечат наставникам, необходимые знания для полного понимания целей и направлений программы.

После этапа начального обучения последуют 8 индивидуальных рабочих сессий между наставниками и бенефициарами, предоставляя им возможность развивать личный контакт. В том числе, программа включает 4 общие рабочие сессии для наставников и бенефициаров по обмену опытом и создания поддерживающего сообщества. Отметим, что эти 4 сессии будут скоординированы опытными специалистами, которые ранее проводили тренинги для наставников. Они будут направлены для предоставления дополнительной поддержки, в зависимости от индивидуальных потребностей или конкретных обстоятельств, которые могут возникнуть во время программы.

Для большей информации: свяжитесь с Центром Гуманитарной Помощи Еврейской Общине Республики Молдова по адресу help@jcm.md  или по телефону +373 76055088.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.