Uncategorized

Dialog Comunitar pentru Integrare

Proiect inovator inițiat de Comunitatea Evreiască din Republica Moldova în parteneriat cu Agenția ONU pentru Refugiați în Republica Moldova (UNHCR)!

Scopul proiectului: Acordarea de suport persoanelor refugiate din Ucraina în procesul lor de integrare în viața socială, economică și culturală a Republicii Moldova.

Apel Deschis: Invităm organizațiile din domeniul prestării serviciilor de instruire și formare la elaborarea și implementarea unui program pilot de Mentorat destinat eficientizării procesului de integrare a femeilor refugiate sau temporar strămutate pe teritoriul țării noastre.

Organizația aleasă va asigura sprijin la organizarea sesiunilor de formare a mentorilor precum și a reuniunilor de lucru dintre mentori și beneficiari.

Condițiile de participare: Organizațiile interesate sunt rugate să transmită la adresa de email help@jcm.md ofertele și propunerile comerciale cu privire la:

-​Elaborarea de Curriculum pentru mentorat cu accent pe abilitatea femeilor;

-​Pregătirea și organizarea a doua sesiuni de formare a mentorilor, în baza Curriculei elaborate;

-​Planificarea și organizarea activităților periodice de monitorizare a procesului de lucru dintre mentori și beneficiari (4 activitați pe parcursul anului 2024).

# Costurile logistice de organizare a activităților sunt suportate de către Comunitatea Evreiască din Republica Moldova.

# Aspectele de conținut ale ofertei rugăm să fie expuse pe maxim 2 pagini A4 oferta comercială pe 1 pagină A4 (TimesNewRoman 12) transmise în format electronic.

# Ofertele pot fi expediate pînă la 29 februarie 2024.

Pentru clarificări: Contactați Centrul de Ajutor Umanitar al Comunității Evreiești din Republica Moldova la adresa help@jcm.md sau la numărul de telefon +373 76055088.

Присоединяйтесь к инновационному проекту «Общественный Диалог по Интеграции», инициированному Еврейской Общиной Республики Молдова в партнерстве с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Молдова

Цель проекта: помощь беженцам из Украины в успешной интеграции в социальную, экономическую и культурную жизнь Молдовы.

Мы приглашаем организации, работающие в области обучения и тренингов, разработать и провести пилотную программу менторства. Она направлена на эффективную поддержку женщин-беженок или временно перемещенных лиц в процессе интеграции на территории нашей страны. Выбранная организация будет обеспечивать поддержку при проведении тренингов для менторов и организации встреч между ними и бенефициарами.

Условия участия: Предложения заинтересованных организаций в данном проекте принимаются по адресу электронной почты help@jcm.md и должны включать в себя:

•​Разработка программы менторства с акцентом на навыки женщин;

•​Подготовка и организация двух тренинговых сессий для менторов на основе разработанной программы;

•​Планирование и проведение регулярных встреч по мониторингу рабочего процесса между менторами и бенефициарами (4 встречи на протяжении 2024 года).

#Логистические расходы по организации мероприятий покрывает Еврейская Община Республики Молдова.

Содержательные аспекты предложения просим предоставить не более чем на 2 страницах A4, а коммерческие предложения на 1 странице A4 (TimesNewRoman 12) в электронном варианте.

# Предложения могут быть предоставлены до 29 февраля 2024 года.

Для дополнительной информации свяжитесь с Центром Гуманитарной Помощи Еврейской Общины Республики Молдова по адресу help@jcm.md или по телефону +373 76055088.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.